QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

 

Điều 1: Cơ chế giải quyết

Mọi khiếu nại từ phía Thành viên của Website Vnrise.com đều được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết.

Trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của Vnrise.com, chúng tôi sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo quyền lợi cho thành viên.

 

Điều 2: Phương thức gửi khiếu nại

Thành viên của Website Vnrise.com có thể gửi khiếu nại để yêu cầu VN Rise giải quyết bằng cách thức sau:

  • Gọi điện thoại tới hotline của chúng tôi: 0528 00 8888
  • Gửi mail tới địa chỉ: info@vnrise.com
  • Trực tiếp tới địa chỉ trụ sở của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên VN RISE:

98 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phước Hưng, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam.

 

Điều 3: Trình tự thực hiện

Bước 1: Gửi khiếu nại

Thành viên gửi khiếu nại về dịch vụ hoặc quyền lợi chưa được đảm bảo đầy đủ tới Vnrise.com qua các cách thức đã quy định ở trên;

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý khiếu nại

Vnrise.com sẽ tiếp nhận các khiếu nại của thành viên và tiến hành xác minh thông tin.

Bước 3: Phản hồi tới thành viên

Vnrise.com sẽ phản hồi kết quả xử lý khiếu nại tới thành viên sau khi việc xác minh, xử lý được hoàn thành.

Vnrise.com sẽ cố gắng xác minh thông tin và giải quyết khiếu nại một cách nhanh chóng, kịp thời để đảm bảo quyền lợi cho thành viên của mình. Trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Vnrise.com thì chúng tôi sẽ yêu cầu thành viên đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.